Unngå å publisere sensitiv
informasjon på nett

Graderer din kommune riktig i ACOS WebSak? Innsyn er et viktig verktøy for å gi innbyggere og media rask og enkel tilgang til offentlige dokumenter. Ved glipp i rutinene vil feil gradering i WebSak kunne medføre at dokumenter som skulle vært unntatt offentlighet blir gjort tilgjengelig på internett.

Når uhellet er ute kan det få svært uheldige konsekvenser for den eller de personene det gjelder. I tillegg fører det ofte med seg mye negativ medieomtale, svekket tillit/omdømme til kommunen og oppfølging fra kommunen i etterkant. Det er derfor viktig at din kommune har god kjennskap til hvordan Innsyn fungerer, hvilke regler og innstillinger som kan settes og hvordan kontrollfunksjonaliteten i ACOS Innsyn kan brukes. For å forhindre at sensitiv informasjon blir gjort tilgjengelig på nett kan det være en god investering å gjennomføre oppfriskningskurs i Innsyn med fokus på god kvalitetssikring.

ACOS tilbyr 2 timers online kurs i ACOS Innsyn. Tema som blir gjennomgått på kurset:
 

  • Slik er sammenhengen mellom ACOS WebSak, ACOS Innsyn og DRUM
  • Hvilke DRUM begrensningene gjelder for deres organisasjon? Vi vurderer om noe bør endres for økt sikkerhet
  • Slik fungerer kontrollmodulen
  • Gjennomgang av deres rutiner for publisering i Innsyn
  • Gjennomgang av Innsyn på ditt nettstedet hvor vi ser på muligheter dere har for tilpasninger/endringer


Pris: kr. 7 250,- eks. mva. (for inntil 10 personer) Pris er inkluderer for -og etterarbeid.

Kontrollfunksjonalitet i ACOS Innsyn
Innsyn har innebygget funksjonalitet som erstatter tunge og omfattende manuelle kontrollrutiner. En enkel og oversiktlig rapport forteller deg hva som kommer til å bli publisert på Innsyn ved neste oppdatering. Dermed har du kontroll på hva som blir publisert på Innsyn.

Rapporten gir deg en lettfattelig oversikt over hvilke arkivsaker og journalposter som vil bli publisert eller forsvinne ved neste oppdatering av Innsyn, hvilke saker som har endret graderingsstatus og hvilke dokument som vil bli lagt ut. Alle arkivsaker, journalposter og dokument i rapporten har direkte link til riktig sak, journalpost og dokument i WebSak. Dermed er det raskt og enkelt å endre feil som oppdages. Rapporten gir altså en komplett oversikt over endringer i Innsyn før du oppdaterer informasjonen på Internett. Dermed har dere en fullstendig oversikt fra ett grensesnitt og har kontroll på at ikke sensitiv informasjon blir publisert ut på nett.

Ta kontakt med rose@acos.no dersom du ønsker tilbud på ACOS Innsyn kontrollmodul.