Innsyn+ gir deg tilgang til data fra
flere databaser fra ett og samme grensesnitt.


Hva er Innsyn+ ? 

I motsetning til ACOS Innsyn som forholder seg til 1 database (kundens driftsbase), gir Innsyn + publikum tilgang til innsynsdata fra flere databaser. Innsyn +  én innsynsløsning på tvers av passive og aktive WebSakdatabaser.


Hvorfor Innsyn + ?

Våre kunder har etterspurt en innsynsløsning der publikum kan få tilgang til data fra flere databaser fra ett og samme grensesnitt. Frem til nå har løsningen på dette vært en innsynsløsning per database. Noe som oppleves som tungvint både for organisasjon og publikum.

ACOS anbefaler Innsyn + ved skarpt periodeskille med ny base.

Når din organisasjon gjør et skarpt periodeskille med ny database i ACOS WebSak anbefaler vi å ta i bruk Innsyn +. For publikum vil de søke både i den aktive databasen og den historiske databasen uten å merke forskjell selv om organisasjonen har gjort et periodeskille. For brukeren vil løsningen oppleves som en standard innsynsløsning med de mulighetene det gir. 

 

Tekniske krav 

-    Nye ACOS Innsyn (v. 7)
-    Microsoft .NET Framework 4.5.1
-    Windows Server 2008 eller nyere
-    Microsoft SQL Server 2005 eller nyere
-    (Eventuelt ACOS Webhotell for ACOS Innsyn)


 

Bærum kommune om Innsyn+ 

Bærum kommune gjorde et skarpt periodeskille når de gikk i drift med ACOS WebSak Fokus 16. februar, og tok i bruk Innsyn + ved bruk av flere ACOS WebSak databaser. 

 
Innbygger kan nå søke og få tilgang til alle dataene før og etter 16.02.2015 hvor kommunen gjorde et periodeskille. Publikum får se postliste, plan- og byggesaker og politiske saker uten å måtte tenke på at kommunen har gjort et periodeskille. Bærum kommune har store historiske databaser etter over 11 års drift før periodeskille. Kommunens aktive base er også stor med mange tusen brukere av ACOS WebSak. Dette gjør at publikum via Innsyn + får tilgang til svært store datamengder på en enkel og lettfattelig måte.
«Imponert over løsning og takker for super oppfølging!
— Gunn Sværen, Bærum kommune